Międzynarodowy Festiwal ANIMO Kwidzyn

IDEA

ANIMO – równość w w kulturze…

 • to pionierski festiwal walczący o równość w dostępie do dóbr kultury dla niewielkich ośrodków miejskich,
 • nie chce dopuścić do wyludnienia kulturalnego, izolacji a przede
  wszystkim braku tożsamości kulturowej,
 • przeciwdziała zapóźnieniu kulturowemu,
 • sprzeciwia się kategoryzacji: kultura małych miast i dużych   metropolii.

ANIMO – na prowincji nieprowincjonalnie…

 • to wydarzenie kulturalne organizowane poza przestrzenią wielkomiejską, na wysokim poziomie artystycznym,
 • zwraca uwagę środowisk artystycznych i opiniotwórczych na wydarzenia kulturalne w małych ośrodkach miejskich,
 • burzy przekonanie, że widz prowincjonalny to widz niewymagający.

ANIMO – sztuka animacji…

 • to zarówno animacja w sensie artystycznego środka wyrazu jak i działań edukacyjno-społecznych,
 • promuje sztukę animacji teatru lalek, teatru przedmiotu, teatru plastycznego…,
 • prezentuje sztukę filmu animowanego,
 • przedstawia projekty muzyczne w konwencji widowiska teatralnego,
 • propaguje działania edukacyjne dedykowane integracji pokoleń,
 • prowokuje do dyskusji o problematyce społecznej.

ANIMO – (nie)zależność…

 • to zależny od mecenatu, niezależny ideowo festiwal,
 • to zależny od widza, niezależny twórczo festiwal,
 • to zależny festiwal od niezależnych teatrów.