Promocja książki dr Ewy Tomaszewskiej

Promocja książki
dr Ewy Tomaszewskiej

Tam i z powrotem. Rzecz o lalkarskich kontaktach polsko-czechosłowackich i polsko-czesko-słowackich na Śląsku, wydanie drugie poprawione i uzupełnione (Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, Katowice 2019, ISSN 0208-6336, ISBN 978-83-226-3403-5 wersja drukowana, ISBN 978-83-226-3404-2 wersja elektroniczna, stron: 456, 70 fotografii).
www.wydawnictwo.us.edu.pl

Książka dotyczy bezprecedensowej obecności czeskich i słowackich twórców w polskim teatrze lalek XX i XXI wieku. Podstawowe pytania oscylują wokół zagadnień przenikania wpływów i inspiracji między teatrami lalkowymi Czech, Słowacji i Polski, a także pytań czy i jakim stopniu tak znacząca obecność w polskim teatrze lalek twórców czeskich i słowackich jest uwarunkowana słabnącą kondycją polskiego teatru, otwarciem granic, wspólnotą kulturowych odniesień wobec zjednoczonej Europy, czy może jest ona wynikiem stałych fluktuacji kulturowych będących efektem bliskości geograficznej i historycznej naszych narodów.

Książka otrzymała nagrodę Słowackiego Ośrodka UNIMA jako osiągnięcie teatrologiczne – Bańska Bystrzyca 2016.

dr Ewa Tomaszewska – ur. w 1961 roku w Katowicach, ukończyła studia na Wydziale Architektury Politechniki Krakowskiej oraz na Wydziale Reżyserii Teatru Lalek w PWST im. A. Zelwerowicza w Warszawie Wydziały Lalkarskie w Białymstoku. Uczestniczyła w warsztatach teatralnych prowadzonych przez Petera Schumanna, Henka Boerwinkel’a i Richarda Bradshow’a. Reżyserowała sztuki w teatrach dla dzieci. Od 1990 pracuje w Zakładzie Edukacji Kulturalnej na Wydziale Etnologii i Nauk o Edukacji Uniwersytetu Śląskiego. Jest autorką ponad pięćdziesięciu publikacji dotyczących teatru oraz książek: Jan Dorman, poeta teatru (Katowice 2010) i Jan Dorman – własną drogą (Katowice 2012) i Tam i z powrotem. Rzecz o lalkarskich kontaktach polsko-czechosłowackich i polsko-czesko-słowackich na Śląsku (2014).

Spotkanie z autorką
Klub Festiwalowy – ul. Słowiańska 13
04.10.2019 – godz. 19:00